หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 22 งาน

1. Sale Executive(ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก,ซองบรรจุภัณฑ์)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1.นำเสนอขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2.วิเคราะห์ประมวลผลการขายเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่ภูเก็ต)

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000++
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. โฟร์แมน , Draftman

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบ
- สามารถทำ รายงานประจำสัปดาห์ได้
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานหลั
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 30
เงินเดือน 13,000-20,000
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ/LAB

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

• ทดสอบตัวอย่าง และสอบเทียบเครื่องมือในห้อง LAB
• รายงานผลการทดสอบที่ผิดปรกติต่อหัวหน้างาน
• วิเคร
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 30
เงินเดือน 11,000-20,000
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในภาคสนาม

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1.สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอตามระบบก วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 15,000 - 30,000
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. SAP Programmer

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับงาน IT ภายในองค์กร วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Accounting Officer

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี และดูแลบัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย บัญชีสินท วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Civil Engineer

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ดูแล ควบคุม และประสานงานโครงการก่อส้ราง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการจังหวัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1. บริหารการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด
2. บริหารการ
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 9
เงินเดือน 40000ขึ้นไป
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Assistant to CEO

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหาร วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. QA,QC,R&D Analyst

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

วิจัย และ พัฒนาให้กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Process Engineer

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ดูแลกระบวนการผลิต "ทั้งหมด" ปรับปรุง, ดูแล, วางแผนการซ่อม มอง "ภาพรวม" การผลิต , ปรับปรุงเครื่องจักร วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ ประสานงาน ส่งเสริม ทางด้านการตลาด วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ และปฏิบัติหน้าทีอื่นท วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ทำข้อมูลบัญชีของบริษัท วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน 10,000-16,000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

- ธุรการประสานทั่วไป , คีย์ข้อมูล
- งานด้านเอกสารและติดต่อลูกค้า
ฯลฯ
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 11000-15000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

งานซ่อมบำรุง
งานควบคุมการผลิต
งานช่างไฟฟ้าประจำโรงงานและอาคารสำนักงาน
ฯลฯ
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้จัดการบริหารตัวแทนอำเภอ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

- สรรหาตัวแทนเช่าที่และตัวแทนปลูก
- ผลักดันและติดตามการทำงานของตัวแทนเช่าและตัวแทนปลูก
- สำรวจข้อม
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อพร้อมให้ความเห็นในใบคำขออนุมัติสินเชื่อ
2.วา
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน 10,000 +++
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Sales Executive (บ้านจัดสรร) ฉะเชิงเทราหรือปราจีนบุรี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1.นำเสนอขายบ้านให้กลุ่มลูกค้า
2.วิเคราะห์ประมวลผลการขาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
3.ผลัก
วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 30,000
จังหวัด ปราจีนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Reception

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ต้อนรับ ดูแลให้บริการลูกค้าและให้ข้อมูลในส่วนต่างๆที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง ฉับไว, ช่วยดูแลงาน วันที่ 27 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ( Negotiate)
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี